Solvarmer

Solar Vannvarmere er konvertering av sollys til varme for vannoppvarming ved hjelp av en solvarmekollektor. En rekke konfigurasjoner er tilgjengelige til varierende kostnader for å gi løsninger i forskjellige klima og breddegrader. Solar Vannvarmer er mye brukt til bolig og noen industrielle applikasjoner.

En solvendt samler oppvarmer et arbeidsfluid som passerer inn i et lagringssystem for senere bruk. Solvarmeren er aktiv (pumpet) og passiv (konveksjonsdrevet). De bruker kun vann, eller både vann og arbeidsfluid. De oppvarmes direkte eller via lyskoncentrerende speil. De opererer uavhengig eller som hybrider med elektriske eller gassvarmere. I store installasjoner kan speilene konsentrere sollys inn i en mindre samler.